ตรวจสอบผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2563

        นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อของนักเรียน แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3