• โรงเรียนบ่อวิทยาคาร เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด
  • โทรศัพท์ 039-424-051
    E-mail: borwitchan@gmail.com
    Website: www.borwit.ac.th