โรงเรียนบ่อวิทยาคาร เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : https://forms.gle/9u1dYwV4hwbnj7FW8