ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบ

ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ / โทรศัพท์
37/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110, โทรศัพท์ 039 424 051
Facebook / Messenger / Q&A
BorwittayakarnSchool
โทรสาร / อีเมล
โทรสาร 039 424 051, อีเมล borwitchan@gmail.com

ข้อมูลเชิงสถิติ (ปีงบประมาณ 2563)

เดือน

จำนวนเรื่อง

ดำเนินการแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ

ตุลาคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

พฤศจิกายน

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ธันวาคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มกราคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

กุมภาพันธ์

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มีนาคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

เมษายน

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

พฤษภาคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มิถุนายน

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

กรกฎาคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สิงหาคม

0

0

0

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

กันยายน

รวม

0

0

0