• โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 37/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
  • โทรศัพท์ 039-424-051 โทรสาร 039-424-051 E-mail: borwitchan@gmail.com