สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน มกราคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน เมษายน 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน มิถุนายน 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ประจำเดือน กันยายน 2564